استاد حبیب الله بدیعی افتخار موسیقی ایران http://habibollahbadiee.mihanblog.com 2020-08-03T18:47:49+01:00 text/html 2012-09-07T12:20:57+01:00 habibollahbadiee.mihanblog.com محمدرضا کشاورز زندگینامه استاد حبیب الله بدیعی http://habibollahbadiee.mihanblog.com/post/15 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s3.picofile.com/file/7408800107/badiee.jpg" width=412 height=546></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: large"><STRONG><SPAN style="COLOR: #0000ff"><SPAN style="FONT-SIZE: x-large"><FONT color=#990000 size=5 face="">زندگینامه استاد حبیب الله بدیعی</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: large"><FONT color=#996633 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>استاد حبیب الله بدیعی موسیقیدان برجسته ایرانی، آهنگساز و ویلونیست،فرزند علی محمد(دوتار می نواخت)&nbsp;در چهارم فروردین&nbsp;&nbsp;۱۳۱۲ در سرزمین همیشه بهار هنرپرور و مردخیز مازندران درشهرستان “سواد كوه” روستای ازانده&nbsp;در كانونی گرم و با محبت و در آغوش پدر و مادری كه برای هنر و هنرمند احترامی خاص قائل بودند تولد و پرورش یافت. </FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> <P dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><FONT color=#996633><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: large"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: large"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><FONT size=4>دو ساله بود كه پدرش “سواد كوه” را ترك و در شهر ساری اقامت گزید و به كار فلاحت و تجارت پرداخت.هنوز هشت بهار از سن حبیب نگذشته بود كه همراه خانواده ی خود به تهران آمد و مقیم این شهر شد.</FONT> </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: large"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><FONT face=""><FONT size=3><FONT color=#996633><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>در ساری برادر بزرگ حبیب برای خود ویلنی تهیه كرده و نزد یك نوازنده ی ارمنی به فراگرفتن ویلن مشغول می شود ولی بعد از دو سال از ادامه ی كار خسته شده و نواختن ویلن را ترك می كند.در این زمان حبیب گهگاهی بدون اجازه و دور از چشم برادر مشتاقانه دستی به آرشه ی ویلن برده و نغمات دلنشینی به گوش می رساند.این عمل از دید برادر مكتوم نماند و وقتی علاقه ی شدید او را نسبت به موسیقی می بیند ویلن را به او هدیه می كند.</FONT> </FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: large"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><FONT color=#996633 size=3>ادامه ............</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> text/html 2012-09-07T12:15:03+01:00 habibollahbadiee.mihanblog.com محمدرضا کشاورز تکنوازان شماره 155 http://habibollahbadiee.mihanblog.com/post/30 <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>تکنوازان شماره 155&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با همکاری هنرمندان</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>پیانو&nbsp; جواد معروفی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ویولن&nbsp; حبیب الله بدیعی</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>ضرب&nbsp; جهانگیر ملک&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در آواز اصفهان</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><A title="" href="http://s1.picofile.com/file/7493114294/TN_155_Maroufi_Badiiee_JahanGir_Malek_Esfahan.mp3.html" target=_blank><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>دانلود کنید</FONT></A></FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>عزیزانی که مایلند این قطعات را با ویولن بنوازند خدمتتان عارضم که استاد </FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>این نواهای زیبا را در آواز اصفهان (ر)&nbsp;نواخته اند (نت سی، کرن و نت دو، دیز )</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>کوک ویولن به ترتیب از سیم اول : می - لا - ر - لا - می باشد</FONT></P> text/html 2012-07-02T10:28:29+01:00 habibollahbadiee.mihanblog.com محمدرضا کشاورز فراخوان جذب نویسندگان جدید http://habibollahbadiee.mihanblog.com/post/28 <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>درود بر شما عاشقان موسیقی اصیل ایرانی</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>با کمال میل و مشتاقانه منتظر عزیزانی هستم&nbsp;که توان ارائه دادن </FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>مطالب و موضوعات ارزشمند هم راستای اهداف این تارنگار </FONT><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>را دارند.</FONT></P> <P align=center><FONT color=#660000 size=4 face=Arial>از دوستانی هم که آثار ارزشمند موسیقی اصیل ایرانی را در اختیار</FONT></P> <P align=center><FONT color=#660000 size=4 face=Arial>دارند و مایل هستند که آنها را در اختیار همگان قرار دهند</FONT></P> <P align=center><FONT color=#660000 size=4 face=Arial>لطفا با ما تماس بگیرید.</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>لطفا مشخصات و توانایی های خود را&nbsp;در قسمت نظرات همین</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>پست ذکر نمائید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>تعداد نویسندگان انتخابی نامحدود می باشد</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif></FONT>&nbsp;</P> text/html 2012-07-02T10:27:57+01:00 habibollahbadiee.mihanblog.com محمدرضا کشاورز شرایط شرکت در بیست و هشتمین جشنواره موسیقی فجر 1391 http://habibollahbadiee.mihanblog.com/post/29 <TABLE style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; WIDTH: 543px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; HEIGHT: 164px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" dir=rtl id=table1 border=0 width=543> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none"> <P align=center><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-FAMILY: times; COLOR: #000080; FONT-SIZE: 14px" face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#cc0000 size=4><STRONG>فراخوان بخش رقابتی بیست و هشتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر</STRONG></FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-FAMILY: times; COLOR: #000080; FONT-SIZE: 14px" face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#cc0000 size=4><STRONG>1391&nbsp;برای دعوت از گروههای داخلی و خارجی منتشر شد</STRONG></FONT></FONT></FONT></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Tahoma><FONT color=#990000><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>به گزارش روابط عمومی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد برگزاری جشنواره بیست و هشتم موسیقی فجر از اسفندماه سال گذشته با انتخاب حسن ریاحی به عنوان دبیر جشنواره فعالیت خود را آغاز و فراخوان دعوت از گروههای داخلی و خارجی را اعلام كرده است.<BR>متن فراخوان این دوره از جشنواره به شرح زیر است:</FONT> </FONT></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2012-07-01T17:48:47+01:00 habibollahbadiee.mihanblog.com محمدرضا کشاورز بانو روشنک از بازماندگان گلها،چشم فرو بست http://habibollahbadiee.mihanblog.com/post/27 <DIV style="TEXT-ALIGN: center" align=right><FONT style="FONT-FAMILY: tahoma, new york, times, serif; COLOR: rgb(192,0,0)" class=yiv226223886yui_3_2_0_18_1341048776079123><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT color=#66cccc><FONT style="FONT-FAMILY: times new roman, new york, times, serif; FONT-WEIGHT: bold" class=yiv226223886yui_3_2_0_18_1341048776079125><IMG style="WIDTH: 364px; HEIGHT: 219px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s3.picofile.com/file/7424686769/11.jpg" width=390 height=220></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" align=right><FONT style="FONT-FAMILY: tahoma, new york, times, serif; COLOR: rgb(192,0,0)" class=yiv226223886yui_3_2_0_18_1341048776079123><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT color=#66cccc><FONT style="FONT-FAMILY: times new roman, new york, times, serif; FONT-WEIGHT: bold" class=yiv226223886yui_3_2_0_18_1341048776079125></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" align=right><FONT style="FONT-FAMILY: tahoma, new york, times, serif; COLOR: rgb(192,0,0)" class=yiv226223886yui_3_2_0_18_1341048776079123><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT color=#66cccc><FONT style="FONT-FAMILY: times new roman, new york, times, serif; FONT-WEIGHT: bold" class=yiv226223886yui_3_2_0_18_1341048776079125>چشم بگشا؛ چشم بگشا، كه جلوه دلدار، به تجلی است از در و دیوار<BR><BR>این تماشا چون بنگری، گویی لیس فی الدار، غیره دیار</FONT><BR><BR></FONT></FONT></FONT></FONT></DIV> text/html 2012-06-26T22:05:29+01:00 habibollahbadiee.mihanblog.com محمدرضا کشاورز راز دل کوروس سرهنگ زاده و حبیب الله بدیعی- خصوصی http://habibollahbadiee.mihanblog.com/post/26 <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>اجرای خصوصی&nbsp;آواز شوشتری و تصنیف راز دل</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>با همکاری هنرمندان</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>کوروس سرهنگ زاده</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>حبیب الله بدیعی</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>جهانگیر ملک</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=Arial><A title="" href="http://s3.picofile.com/file/7420286127/koros_sarhangzadeh_badie_raze_del.mp3.html" target=_blank><FONT size=4 face=Arial>دانلود</FONT></A></FONT></P> <P align=right><FONT size=4 face=Arial>به درخواست حسین عزیز</FONT></P> text/html 2012-06-24T23:02:54+01:00 habibollahbadiee.mihanblog.com محمدرضا کشاورز قطعاتی تصویری در آواز دشتی توسط استاد بدیعی http://habibollahbadiee.mihanblog.com/post/12 <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><IMG style="WIDTH: 404px; HEIGHT: 457px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s3.picofile.com/file/7418426127/badiee1.jpg" width=414 height=495></FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>میدانم خیلی از دوستداران استاد بدیعی عزیز مشتاق دیدن آثار تصویری ایشان هستند</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>این ویدئو که در سال 1366 در آلمان ضبط شده و با همکاری هنرمندان</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>حبیب الله بدیعی و تبریزی می باشد تقدیم همه شما عاشقان باد</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=Arial><STRONG>از عزیزانی که آثاری از استاد بدیعی نازنین دارند(عکس،ویدئو و&nbsp;هر آنچه که برای علاقمندان</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=Arial><STRONG>&nbsp;استاد مفید و جذاب باشد)&nbsp;خواهشمندم در اختیار ما قرار دهند تا همگی از آنها لذت ببریم</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc0000 size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>قطعاتی تصویری&nbsp;در&nbsp;آواز دشتی توسط استاد حبیب الله بدیعی</STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#cc9933 size=3 face=Arial>این نواها در دشتی سی نواخته میشود( نت فا،سری می باشد) و کوک ساز به ترتیب</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#cc9933 size=3 face=Arial>از&nbsp;سیم اول </FONT></STRONG><STRONG><FONT color=#cc9933 size=3 face=Arial>(&nbsp;می - لا - سی - سل ) می باشد</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#cc0000 size=3 face=Arial><A title="" href="http://s3.picofile.com/file/7418399779/1_Khososi_Badiei_Tabrizi_Dashti_1366_.wmv.html" target=_blank><STRONG><FONT color=#cc0000 size=3 face=Arial>قطعه 1</FONT></STRONG></A></FONT></STRONG></P><STRONG><FONT color=#cc0000 size=3 face=Arial><STRONG><FONT color=#cc0000 size=3 face=Arial><A title="" href="http://s3.picofile.com/file/7418409886/2_Khososi_Badiei_Tabrizi_Dashti_1366_.wmv.html" target=_blank> <P align=center><STRONG><FONT color=#cc0000 size=3 face=Arial>قطعه 2</FONT></STRONG></P></A></FONT></STRONG></FONT></STRONG> text/html 2012-06-24T23:00:45+01:00 habibollahbadiee.mihanblog.com محمدرضا کشاورز تصاویری زیبا از روستایی در سواد کوه مازندران http://habibollahbadiee.mihanblog.com/post/13 <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>درود بر سواد کوهی های عزیز مازندران</STRONG></FONT></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 468px; HEIGHT: 277px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s3.picofile.com/file/7418423866/wd3siyn7gx1o4rq5pgj.jpg" width=468 height=247></P> text/html 2012-06-22T11:15:16+01:00 habibollahbadiee.mihanblog.com محمدرضا کشاورز بدیعی و روحانی اجرای زنده در رادیو : بیات اصفهان http://habibollahbadiee.mihanblog.com/post/11 <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>اجرای زنده ویولن و پیانو در رادیو</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>توسط هنرمندان </FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>حبیب الله بدیعی و انوشیروان روحانی</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>در مایه اصفهان</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=Arial><A title="" href="http://s3.picofile.com/file/7416046662/badiei_rohani_radio_esfahan_.mp3.html" target=_blank><FONT size=4 face=Arial>دانلود کنید</FONT></A></FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=Arial></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>عکس زیر رو برای هر چه زیبا تر شدن این مطلب قرار دادم</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=Arial><IMG style="WIDTH: 512px; HEIGHT: 436px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s3.picofile.com/file/7416067632/Naghshe_Jahan_esfahan2.jpg" width=1768 height=1313></FONT></P> <P><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>بعد از مراسم سوم استاد حسن کسائی به اتفاق دوست عزیزم عرفان به نقش جهان رفتیم و زمانی که&nbsp;از عالیقاپو ومسجدشاه دیدن کردیم احساس بی نظیری داشتیم وبه آنهایی که به اصفهان سفر نکرده اند توصیه میکنم حتما از این شهر بسیار زیبا و پرافتخار دیدن فرمایند</FONT></P> text/html 2012-06-15T22:13:17+01:00 habibollahbadiee.mihanblog.com محمدرضا کشاورز تکنوازان شماره 751 http://habibollahbadiee.mihanblog.com/post/10 <FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT face=arial,helvetica,sans-serif> <P><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>تکنوازان شماره 751</STRONG></FONT></P> <P><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;با همکاری هنرمندان</FONT></P> <P><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;ویولن&nbsp; حبیب الله بدیعی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></P> <P><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سنتور&nbsp; فضل الله توکل</FONT></P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ضرب&nbsp;&nbsp; جهانگیر ملک&nbsp;</P> <P><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در&nbsp;دستگاه شور </FONT></P> <P align=center><FONT size=5><A title="" href="http://s3.picofile.com/file/7409942361/TN_751_shour_badii_tavakol.mp3.html" target=_blank><FONT size=5>دانلود کنید</FONT></A></FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=Arial>عزیزانی که مایلند این قطعات را با ویولن بنوازند </FONT><FONT size=4 face=Arial>باید عرض کنم که استاد این قطعات</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=Arial>&nbsp;را در دستگاه&nbsp;شور (می) نواخته اند یعنی </FONT><FONT size=4 face=Arial>نت فا (سری) می باشد</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=Arial>کوک ویولن نیز به ترتیب از سیم اول : می،لا،ر،می میباشد.</FONT></P></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> text/html 2012-06-15T21:43:08+01:00 habibollahbadiee.mihanblog.com محمدرضا کشاورز تکنوازان شماره 188 http://habibollahbadiee.mihanblog.com/post/9 <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>یکی از آثار بی نظیر استاد بدیعی عزیز قطعه ای است که </FONT><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>برای شما</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;در این پست قرار دادم تا دانلود کنید و از آن لذت ببرید</FONT></P> <P><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>تکنوازان شماره 188</STRONG></FONT></P> <P><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;با همکاری هنرمندان</FONT></P> <P><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; پیانو&nbsp; جواد معروفی </FONT></P> <P><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; ویولن&nbsp; حبیب الله بدیعی</FONT></P> <P><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; تنبک&nbsp; جهانگیر ملک</FONT></P> <P><FONT size=4 face=Arial>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در&nbsp;دستگاه شور </FONT></P> <P align=center><FONT face=Arial><A title="" href="http://s3.picofile.com/file/7409933438/TN_188_shoor_maroofi_badiee_j_malek.mp3.html" target=_blank><FONT size=5 face=Arial>دانلود کنید</FONT></A></FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=Arial>عزیزانی که مایلند این قطعات را با ویولن بنوازند </FONT><FONT size=4 face=Arial>باید عرض کنم که استاد این قطعات</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=Arial>&nbsp;را در دستگاه&nbsp;شور (سی) نواخته اند یعنی </FONT><FONT size=4 face=Arial>نت فا (دیز) و نت دو(سری) می باشد</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=Arial>کوک ویولن نیز به ترتیب از سیم اول : می،لا،سی،لا میباشد.</FONT></P> text/html 2012-06-15T16:42:48+01:00 habibollahbadiee.mihanblog.com محمدرضا کشاورز استاد حسن کسائی به سرچشمه نواهای زیبا بازگشتند http://habibollahbadiee.mihanblog.com/post/8 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s3.picofile.com/file/7409692575/kasaee.jpg"></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: #000080"><FONT size=4><FONT color=#993300 face=arial,helvetica,sans-serif>بعدازظهر روز پنجشنبه 25/3/1391&nbsp;استاد حسن کسایی پس از دوره سخت و طولانی بیماری، به دیار باقی شتافتند و نیستان عشاق و عالم موسیقی ایران را در اندوه هجر خود فرو بردند. درگذشت این&nbsp;استاد فرزانه موسیقی ایران را خدمت خانواده محترم ایشان، بخصوص جناب محمد جواد کسایی و تمامی هنرمندان و هنردوستان تسلیت عرض کرده و برای آن مرحوم از پروردگار متعال طلب آمرزش و علو درجات را دارم.</FONT></FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: #000080"><FONT color=#993300 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>مراسم ترحیم این استاد پیشکسوت صبح روز یکشنبه، 28 خردادماه</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: #000080"><FONT color=#993300 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;از ساعت 8:30 الی 11:30 در مسجد سید شهر اصفهان برگزار می‌شود.</FONT></SPAN></P> text/html 2012-06-14T19:46:55+01:00 habibollahbadiee.mihanblog.com محمدرضا کشاورز معرفی کتاب ساز تنها http://habibollahbadiee.mihanblog.com/post/5 <H1 align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><IMG style="WIDTH: 370px; HEIGHT: 417px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s3.picofile.com/file/7408841826/badiee_saz_tanha1.jpg" width=369 height=475></FONT></FONT></SPAN></H1> <H1><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>کتاب&nbsp;ساز تنها بوسیله آقای فرشید فرهمند حسن زاده نگارش شده است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></H1> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>این کتاب نت نگاری نواخته های شادروان حبیب الله بدیعی است و در دو جلد منتشر شده است.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=4 face=Arial><STRONG>جلد نخست:</STRONG> نگارش قطعه های ضربی و آوازی آلبوم های برگ سبز 2و1 می باشد.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=4 face=Arial><STRONG>جلد دوم:</STRONG> به بررسی بیشتر دستگاه سه گاه و آوازهای اصفهان و دشتی و کوک های گوناگون آنها برگفته از آثار خصوصی و برنامه تکنوازان و ... پرداخته است.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>آقای <STRONG>فرشید فرهمند حسن زاده</STRONG> در سال 1356 در تهران به دنیا آمد و از سال 1369 ویلن را نزد مسعود حسنخانی آغاز نمود و پس از سه سال خدمت اسدالله ملک رسید. او در سال 1376 بوسیله شادروان ملک به ارکستر همنوازان صدا وسیما دعوت شد و همچنین در سال 1383 مدرک کارشناسی موسیقی را از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران گرفته است.</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>سپاس و درود بی کران بر شما جناب فرهمند</FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2012-06-14T17:25:12+01:00 habibollahbadiee.mihanblog.com محمدرضا کشاورز آلبوم های منتشر شده http://habibollahbadiee.mihanblog.com/post/7 <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG></STRONG></FONT><STRONG><FONT size=4 face=Arial>((&nbsp;آلبوم های منتشر شده ))</FONT></STRONG></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>آلبوم برگ سبز 1</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>با همکاری هنرمندان حبیب الله بدیعی و جهانگیر ملک(تنبک)</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>نواخته های ماندگار در دستگاه شور&nbsp;، ماهور و آواز شوشتری و دشتی</FONT></P> <P align=center> <HR> </P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>آلبوم برگ سبز 2</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>با همکاری هنرمندان حبیب الله بدیعی و جهانگیر ملک(تنبک)</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>نواخته های ماندگار در مایه افشاری،بیات ترک، ابوعطا و دستگاه چهارگاه</FONT></P> <P align=center> <HR> </P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>آلبوم برگ سبز 3</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>با همکاری هنرمندان حبیب الله بدیعی و جهانگیر ملک(تنبک)</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>نواخته های ماندگار در مایه دشتی ،شوشتری و دستگاه سه گاه و شور</FONT></P> <P align=center> <HR> </P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>آلبوم برگ سبز 4</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>با همکاری هنرمندان حبیب الله بدیعی و جهانگیر ملک(تنبک)</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>نواخته های ماندگار در مایه دشتی،افشاری، بیات ترک و دستگاه سه گاه</FONT></P> <P align=center> <HR> </P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>آلبوم برگ سبز 5</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>با همکاری هنرمندان حبیب الله بدیعی،فضل الله توکل(سنتور) و جهانگیر ملک(تنبک)</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>نواخته های ماندگار در دستگاه شور،سه گاه و آواز شوشتری&nbsp;&amp; بیداد همایون و دشتی</FONT></P> <P align=center> <HR> </P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>آلبوم برگ سبز 6</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>با همکاری هنرمندان حبیب الله بدیعی،فضل الله&nbsp;توکل(سنتور)&nbsp;و جهانگیر ملک(تنبک)</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>نواخته های ماندگار در دستگاه همایون و آواز&nbsp;ابوعطا</FONT></P> <P align=center> <HR> </P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>آلبوم برگ سبز 7</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>با همکاری هنرمندان حبیب الله بدیعی،فضل الله توکل(سنتور)و جهانگیر ملک(تنبک)</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>نواخته های ماندگار در دستگاه چهار گاه و آواز بیات اصفهان</FONT></P><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif> <P align=center> <HR> </P></FONT> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>آلبوم سدره</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>با همکاری&nbsp;هنرمندان جواد معروفی(پیانو) و حبیب الله بدیعی</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>نواخته هایی ماندگار در مایه بیات اصفهان&nbsp;، دشتی و دستگاه&nbsp;چهار گاه و ماهور</FONT></P> <P align=center> <HR> </P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>آلبوم سدره 2</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>با همکاری هنرمندان جواد معروفی(پیانو)،حبیب الله بدیعی،</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>فرهنگ شریف(تار)&nbsp; و جهانگیر ملک_تنبک)</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>نواخته های ماندگار در مایه بیات ترک و دستگاه شور و چهارگاه</FONT></P> <P align=center> <HR> </P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>آلبوم سدره 3</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>با همکاری هنرمندان جواد معروفی(پیانو)،حبیب الله بدیعی و جهانگیر ملک(تنبک)</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>نواخته های ماندگار در مایه دشتی و بیات&nbsp;اصفهان</FONT></P> <P align=center> <HR> </P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>آلبوم نوای ناب</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>با همکاری حبیب الله بدیعی،جهانگیر ملک(تنبک) و امیرناصر افتتاح(تنبک)</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>نواخته های ماندگار در دستگاه سه گاه،ماهور ،شور </FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>و آواز بیات اصفهان،شوشتری،ابوعطا</FONT></P> text/html 2012-06-14T17:10:21+01:00 habibollahbadiee.mihanblog.com محمدرضا کشاورز زندگینامه هنری استاد حبیب‌الله بدیعی تدوین شد http://habibollahbadiee.mihanblog.com/post/6 <H3> <P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>مهران حبیبی‌نژاد، پژوهشگر موسیقی، نوشتن كتاب «<FONT size=4>کماندار زرین دست</FONT>» را با محوریت</FONT></P> <P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;قرار دادن زندگی هنری حبیب‌الله بدیعی، نوازنده ‌ویولون به پایان رسانده است.</FONT></P></H3> <P><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>حبیبی‌نژاد به خبرگزاری كتاب ایران(ایبنا)، گفت: در این كتاب ابتدا شرح حالی از زندگی</FONT></P> <P><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;و آثار حبیب‌الله بدیعی ارایه می‌شود؛ در ادامه دیدگاه هنرمندانی چون بیژن ترقی،</FONT></P> <P><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;رحیم معینی‌كرمانشاهی، حسین معینی‌كرمانشاهی و علی تجویدی درباره این هنرمند</FONT></P> <P><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;ذكر خواهد شد.</FONT></P> <P><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>به گفته وی، متن كامل 52 تصنیف كه توسط استاد بدیعی آهنگسازی شده در این كتاب </FONT></P> <P><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>گنجانده شده است. </FONT></P> <P><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>حبیبی‌نژاد افزود: استاد بدیعی سبك خاصی را در ویولون باقی گذاشته است.</FONT></P> <P><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;درباره سبك او، طرز نوازندگی غربی با نوازندگی ملودی‌های ایرانی در این كتاب </FONT></P> <P><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>به شكل مفصل سخن گفته شده است. </FONT></P> <P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>كتاب «كماندار زرین‌دست» از سوی انتشارات شلفین منتشر شده است.</FONT></FONT></P>